نمایندگی ثبت آنی دامنه ملی .ir با پنل اختصاصی و مشخصات شما در نیک

 

 ثبت تمامی دامنه ها  توسط نماینده به صورت آنی می باشد.

 

پلن ها
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله
 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله
 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله
 • شارژ بین کاربری
 • کنترل پنل
 • ماژول WHMCS
 • API اختصاصی
 • ثبت آنی دامنه
 • قیمت کلبرای شارژ
 
اکانت 3 عددی
$20 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۳ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۸۰۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۴,۴۰۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۱۴,۴۰۰ تومان

اکانت 6 عددی
$50 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۶ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۶۰۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۳,۸۰۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۲۷,۶۰۰ تومان

اکانت 10 عددی
$60 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۱۰ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۵۰۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۳,۵۰۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۴۵,۰۰۰ تومان

اکانت 25 عددی
$99 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۲۵ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۲۶۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۳,۰۸۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان

اکانت 50 عددی
$99 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۵۰ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۱۸۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۲,۷۸۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۲۱۳,۰۰۰ تومان

اکانت 75 عددی
$99 / month
 • توانایی ثبت تمدید / انتقال دامنه .irیک ساله

  ۷۵ عدد

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .irیک ساله

  ۴,۱۰۰ تومانیک ساله

 • قیمت ثبت تمدید / انتقال هر دامنه .ir پنج ساله

  ۱۲,۵۴۰ تومانپنج ساله

 • شارژ بین کاربری

  دارد

 • کنترل پنل

  دارد

 • ماژول WHMCS

  دارد

 • API اختصاصی

  دارد

 • ثبت آنی دامنه

  دارد

 • قیمت کلبرای شارژ

  ۳۱۳,۵۰۰ تومان

 

 

توجه: بعد از سفارش حتما تیکتی با موضوع اطلاعات فردی باز کنید و اطلاعات زیر را ارسال کنید.

ایمیل ، رمز عبور ،نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، استان ، شهر ، آدرس ، کد پستی ، تلفن ثابت ، تلفن همراه و یک سوال امنیتی و جوابی برای آن

تمام این اطلاعات برای پنل نمایندگی استفاده می شود.

 

ویژگی های این سرویس

 • ثبت دامنه
 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • حذف دامنه
 • اطلاعات دامنه
 • ایجاد نیک هندل
 • لیست دامنه های کاربر
 • مبادلات یونیتی کاربر