ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


دامنه
ثبت دامنه
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.net
123,500 تومان
1 سال
123,500 تومان
1 سال
123,500 تومان
1 سال
.org
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.biz
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.info
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.co
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
.online
59,500 تومان
1 سال
453,900 تومان
1 سال
453,900 تومان
1 سال
.icu
25,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
117,500 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تجدید